Strömtransformatorer

En strömtransformator har många tillämpningsområden

En strömtransformator är en elektrisk komponent som används för att överföra energi mellan två eller flera elektriska system.

Den vanligaste typen av transformator är spänningstransformatorn, som används för att öka eller minska spänningen i en elektrisk krets. Det finns dock även andra typer av transformatorer som är utformade för specifika funktioner, t.ex. krafttransformatorer och impedanstransformatorer.

Strömtransformatorer klassificeras efter kärnmaterial, lindningstyp, läckageflödesväg och vektorgrupp. Kärnorna i de flesta strömtransformatorer är tillverkade av ferromagnetiska material som järn eller stål, vilket bidrar till att koncentrera det magnetiska flödet och öka transformatorns effektivitet. Lindningarna kan vara antingen primära eller sekundära, och läckflödesvägen kan vara antingen genom luften eller genom ett fast material.

Vektorgruppen för en strömtransformator anger fasförhållandena mellan de primära och sekundära lindningsströmmarna. Olika typer av belastningar kräver olika typer av strömtransformatorer, så det är viktigt att välja rätt transformator för tillämpningen.

Tillämpningsområden för strömtransformatorer

Strömtransformatorer används vanligtvis i elektriska högspänningssystem, t.ex. kraftverk och understationer, där de hjälper till att skydda utrustningen från skador orsakade av höga strömmar. Dessutom kan strömtransformatorer också användas för att mäta strömmen i en elektrisk krets. När strömtransformatorn används för detta ändamål är den kopplad i serie med kretsen, och transformatorns utgång är ansluten till en mätare som mäter strömmen genom transformatorn.

Strömtransformatorer används i en rad olika tillämpningar, men den vanligaste användningen är i elstationer. En strömtransformator används för att mäta strömmen som flyter genom en ledare, t.ex. en kraftledning.

Transformatorn trappar ner spänningen så att den kan mätas med en amperemeter. Transformatorns sekundärlindning är ansluten till amperemätaren. Antalet varv i sekundärlindningen är mycket högre än i primärlindningen, så spänningen vid sekundärlindningen är mycket lägre än vid primärlindningen. Detta gör att amperemetern kan mäta strömmen utan att skadas av de höga spänningar som finns i elstationen.

Strömtransformatorer används också i brytare och skyddsreläer. De används för att känna av eventuella överströmsförhållanden och manövrera brytaren eller reläet för att skydda elsystemet från skador.