Blåsmaskin

Om blåsmaskiner

Det finns många olika typer av blåsmaskiner, men de har alla ett grundläggande syfte: att flytta luft. De vanligaste typerna av blåsare är fläktblåsare (radialfläkt) och centrifugalblåsare (centrifugalfläkt). Fläktblåsare använder blad för att skapa luftflöde, medan centrifugalblåsare använder ett snurrande hjul för att dra in luft och tvinga ut den. Båda typerna av blåsmaskiner kan användas för en mängd olika tillämpningar, bland annat för att kyla elektroniska komponenter, torka våta ytor och blåsa bort damm och skräp från ytor. I allmänhet är fläktblåsare effektivare än centrifugalblåsare, men de senare är ofta mindre och lättare, vilket gör dem lättare att flytta runt.

En blåsmaskin kan transportera olika typer av material, t.ex. gaser, vätskor, pulver och granulat. Materialet förflyttas av kraften från den rörliga luften eller gasen. Blåsare används i en mängd olika tillämpningar, t.ex: flyttning av luft för ventilation eller kylning, flyttning av material i en tillverkningsprocess och flyttning av vätskor och gaser i ett vattenreningsverk.

Högtryckskompresorer & lågtryckskompresorer

Olika typer av kompressorer har olika fördelar och nackdelar. Lågtryckskompressorer är till exempel relativt enkla maskiner som inte kostar lika mycket som högtryckskompressorer. De kan ofta generera luft med lågt tryck utan alltför stora svårigheter. Om ett högre tryck behövs för tillämpningen krävs dock en tryckstegringsanläggning för att öka trycket. Dessutom är lågtryckskompressorer i allmänhet mindre effektiva än högtryckskompressorer när det gäller volymflöde.

Det är viktigt att rådgöra med en expert när du väljer en blåsmaskin, eftersom fel maskin kan ha negativa effekter på den specifika tillämpningen och miljön. Blåsare finns i en mängd olika typer, var och en med sina egna för- och nackdelar, så det är viktigt att välja rätt maskin för jobbet. Faktorer som bör beaktas när man fattar detta beslut är bl.a. följande erforderlig flödeshastighet, utloppstryck, typ av tillämpning och strömförsörjning. Dessutom bör man ta hänsyn till underhållskostnader och förväntad livslängd för att se till att fläkten är en kostnadseffektiv investering.

Industriella blåsmaskiner

När det gäller industriella blåsmaskiner finns det några olika typer som du kan stöta på. Den vanligaste är förmodligen skruvblåsaren – här används en roterande skruv för att dra in luft eller gas i kammaren och komprimera den. Den används ofta i pneumatiska transportsystem för att flytta material som spannmål, mjöl och andra pulver genom ett rör.

En annan typ av blåsmaskin som du kan stöta på är en lobblåsare. De används ofta i industriella och kommersiella miljöer, till exempel fabriker, lagerlokaler och kontorsbyggnader för att flytta luft eller gas. Lobblåsare har vanligtvis två eller flera roterande lober som drar in luft eller gas och komprimera den. Den komprimerade luften eller gasen trycks sedan ut ur kammaren genom ett utlopp. Lobblåsare används ofta i tillämpningar där en stor mängd luft måste flyttas, t.ex. i VVS-system.